Voice of Chechenia
Political party of the Chechen Republic of Ichkeria
"Voice of Chechenia"
Regarding the mass arrests of Chechens in Turkey on 07.02.2024
In Turkey following the terrorist act committed by the banned terrorist organization Islamic State (IS) in Istanbul, mass arrests of individuals on international wanted lists are taking place. A significant portion of those detained are Chechens who were forced to leave their homeland due to politically and religiously motivated persecution by the occupying forces of Russia. We condemn the actions of terrorists and express our condolences to the families of the deceased! We consider Turkey a friendly country to Chechens and urge the Minister of Internal Affairs of Turkey, Ali Erlika, to adhere to the presumption of innocence and not to deport Chechens based on fabricated accusations by the Russian side. For Chechens persecuted by Russia, deportation to this country would be a death sentence.

Respectfully,
Political Party of the Chechen Republic of Ichkeria "Voice of Chechnya"

Относительно массовых задержаний чеченцев в Турции 07.02.2024


В Турции, в связи с террористическим актом совершенным запрещенной террористической организацией Исламское Государство (ИГ) в Стамбуле, происходят массовые задержания лиц находящихся в международном розыске. Немалая часть задержанных являются чеченцами, которые были вынуждены покинуть родину из-за национально-политически и религиозно мотивированного преследования со стороны оккупационных сил России. Мы осуждаем действие террористов и выражаем соболезнования семьям погибших! Мы рассматриваем Турцию, как дружественную чеченцам страну и призываем Министра МВД Турции Али Ерликая руководствоваться презумпцией невиновности и не выдворять чеченцев на основании сфабрикованных российской стороной обвинений. Для чеченцев преследуемых Россией, депортация в эту страну будет смертным приговором.

С уважением,
Политическая партия Чеченской Республики Ичкерия "Голос Чечении"

07.02.2024 tarihinde Türkiye'de Çeçenlerin toplu tutuklamalarıyla ilgili olarak


Türkiye'de, İstanbul'da yasaklı terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle uluslararası aranan kişilerin kitlesel tutuklamaları gerçekleşmektedir. Tutuklananların önemli bir kısmı, Rus işgal güçleri tarafından ulusal, politik ve dini motivasyonlu takibat nedeniyle anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Çeçenlerdir. Teröristlerin eylemlerini kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz! Türkiye'yi Çeçenler için dost bir ülke olarak görüyor ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı suçsuzluk karinesine uygun hareket etmeye ve Rus tarafınca uydurulmuş suçlamalara dayanarak Çeçenleri sınır dışı etmemeye çağırıyoruz. Rusya tarafından takip edilen Çeçenler için, bu ülkeye sınır dışı edilme, ölüm fermanı anlamına gelecektir.Saygılarımızla, Chechenya Cumhuriyeti İçkerya'nın Siyasi Partisi "Çeçenya'nın Sesi"